การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในร้านหมูกระทะ /

บัณฑิต ศรีสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: พลังงานทดแทน -- การใช้ประโยชน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 91 แผ่น