การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในร้านหมูกระทะ /

บัณฑิต ศรีสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: พลังงานทดแทน -- การใช้ประโยชน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TJ163.2 บ259ก 2555
Copy 1
Available