การจัดการสินค้าคงคลังโดยวิธี การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มตามหลัก เอบีซี ของพาเรโต และการหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด : กรณีศึกษา บริษัทพี อี. เทคนิค จำกัด จังหวัดพิษณุโลก =

Inventory Management System by ABC Analysis and Economic Order Quanity : A case study of PE TECHNIC CO.LTD Phitsanulok /

ไอซ์ ปิยเธียรสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: ไอซ์ ปิยเธียรสวัสดิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: การจัดการสินค้าคงคลัง
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การบริหารงานโลจิสติกส์
Online Access: รวมบทคัดย่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

รวมบทคัดย่อ

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5485 อ995ก 2557
Copy 1
Available