การศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ของจังหวัดพิษณุโลก /

ปวิตา มะลิสุวรรณ, มลฤดี อู่วุฒิพงษ์, วิชัย ไชยมงคล

No Cover Image
Main Author: ปวิตา มะลิสุวรรณ
Other Authors: มลฤดี อู่วุฒิพงษ์,, วิชัย ไชยมงคล,
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: บรรจุภัณฑ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS170 ป494ก 2548
Copy 1
Available