ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ :

กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ ที่บ้านตำสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี /

สดใส สร่างโศก...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: สดใส สร่างโศก, ศุภกิจ นันทะวรการ, ยวิษฐา พิทักษ์วัชระ, มูลนิธินโยบายสสุขภาวะ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล –– อุบลราชธานี
พลังงานชีวมวล
เชื้อเพลิงทดแทน
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
สุขภาพ –– ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TK1560 ผ191 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available