รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) =

Development of the instructional package together with Augmented Reality /

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

No Cover Image
Main Author: วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: ความเป็นจริงเสริม –– การสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา –– วิจัย
นวัตกรรมทางการศึกษา –– วิจัย
โปรแกรมสื่อทางการศึกษา
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1028.4 ว743ร 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available