ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง : กรณีศึกษา "สมุนไพรทอดกรอบ" ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

Marketing factors influence in decision to buy product in one tambon one product : a case study of "Fried Herbal" in Tambon Banklong, Muang District, Phitsanulok province /

ชุติมา จารุสาธิต, ปิยธิดา เปี่ยมงาม, อรวรรณ ศรีตองอ่อน

No Cover Image
Main Author: ชุติมา จารุสาธิต
Other Authors: ปิยธิดา เปี่ยมงาม, อรวรรณ ศรีตองอ่อน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การตัดสินใจ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การตลาด
สมุนไพรทอด -- การตลาด
Online Access: รวมบทคัดย่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02955nam a2200301 a 4500
001 368302
003 Th-PLK-NU
008 150528s2547 th 000 0 tha d
050 4 |a TX689  |b ช617ป 2547 
100 0 |a ชุติมา จารุสาธิต 
245 1 0 |a ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง : กรณีศึกษา "สมุนไพรทอดกรอบ" ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =  |b Marketing factors influence in decision to buy product in one tambon one product : a case study of "Fried Herbal" in Tambon Banklong, Muang District, Phitsanulok province /  |c ชุติมา จารุสาธิต, ปิยธิดา เปี่ยมงาม, อรวรรณ ศรีตองอ่อน 
246 3 1 |a Marketing factors influence in decision to buy product in one tambon one product : a case study of "Fried Herbal" in Tambon Banklong, Muang District, Phitsanulok province. 
260 |c 2547. 
300 |a 153 แผ่น :  |b ภาพประกอบ 
502 |a การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. 
650 4 |a โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  |x การตัดสินใจ 
650 4 |a โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  |x การตลาด 
650 4 |a สมุนไพรทอด  |x การตลาด 
700 0 |a ปิยธิดา เปี่ยมงาม 
700 0 |a อรวรรณ ศรีตองอ่อน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2559/039/Chutima%20Jarusatit.pdf  |y รวมบทคัดย่อ  |z รวมบทคัดย่อ 
902 |a 170718 
945 |l nuthe  |a TX689  |b ช617ป 2547 
949 |a ปัทมา 
949 |a วรรณาภรณ์ 
949 |a nuexport5 
991 |a THESIS  |b 1  |c 2017-09-25 10:48:51  |d 2017-09-25 10:48:51  |e nul  |f n  |g 2015-06-07  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง : กรณีศึกษา "สมุนไพรทอดกรอบ" ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Marketing factors influence in decision to buy product in one tambon one product :   |y nulthe 
998 |b 0  |c 150607  |d m  |e h  |f k