การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดนัด กรณีศึกษาตลาดนัดในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /

มนัสนันท์ ทับบุญ, วิชชุตา ผากิม, สุริยา อินจ่าย

No Cover Image
Main Author: มนัสนันท์ ทับบุญ
Other Authors: วิชชุตา ผากิม, สุริยา อินจ่าย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การบริหารเชิงกลยุทธ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: ตลาดนัด
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5475.T5 ม166ก 2552
Copy 1
Available