การจัดการภาวะวิกฤตทางวิสัญญี /

วริยา สุขุประการ บรรณาธิการ

Other Authors: วริยา สุขุประการ,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Subjects: วิสัญญีวิทยา
การระงับความรู้สึก -- ภาวะแทรกซ้อน
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RD87 ก446 2557
Copy 1
Available