ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ของประชากรในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

กฤษฎา กังรัตน์

No Cover Image
Main Author: กฤษฎา กังรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ผู้บริโภค
รถยนต์ การจัดซื้อ
Online Access: รวมบทคัดย่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

รวมบทคัดย่อ

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD9710.T5 ก279ป 2555
Copy 1
Available