ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ของประชากรในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

กฤษฎา กังรัตน์

No Cover Image
Main Author: กฤษฎา กังรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ผู้บริโภค
รถยนต์ การจัดซื้อ
Online Access: รวมบทคัดย่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!