ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

Factors Thai influence user for choosing mobile phone operrator in Muang District, Phitsanulok /

ณิชกมล บวรกุลโสภณ

No Cover Image
Main Author: ณิชกมล บวรกุลโสภณ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การบริหารเชิงกลยุทธ์)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
Online Access: ฉบับเต็ม(Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม(Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD9697.T452 ณ431ป 2553
Copy 1
Available