ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

สุนิตย์ พิมแสน

No Cover Image
Main Author: สุนิตย์ พิมแสน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: สินเชื่อ
เช่าซื้อ
รถยนต์ สินเชื่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5439.A8 ส818ป 2555
Copy 1
Available