ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ /

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

Main Author: ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558
Subjects: การพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย
ประชาธิปไตย แง่เศรษฐกิจ
นโยบายสาธารณะ ไทย
รัฐธรรมนูญ
ไทย ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445.A5 ณ113ป 2558
Copy 1
Available