ตำราการออกแบบโรงงานอาหาร /

วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

Main Author: วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
Subjects: โรงงานแปรรูปอาหาร การออกแบบและการสร้าง
โรงงาน การออกแบบและการสร้าง
การวางผังโรงงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TH4526 ว844ต 2558
Copy 1
Available