รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาผลกระทบต่อผู้ประกอบการคนไทยจากการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าว ภายใต้ความสมดุลระหว่างความมั่งคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน : โครงการย่อยที่ 2 =

The Study of the impact of Foreign Worker on Thai Entrepreneur Under the Balance of Security, Economic Condition and Human Rights ภายใต้แผนงานวิจัย "นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน" /

โดย วัชรี พฤกษิกานนท์, (หัวหน้าโครงการ), พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์

No Cover Image
Main Author: วัชรี พฤกษิกานนท์
Other Authors: พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: แรงงานต่างด้าว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 ว387ร 2557
Copy 1
Available