รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน : กรณีความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน (NGOs) : โครงการย่อยที่ 3 =

Foreign Worker Policy : The Balance of Security, Economic Condition and Human Rights : The Opinions of Government Agents and NGOs ภายใต้แผนงานวิจัย "นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน" /

โดย สุชาติ พรหมขัติแก้ว์, (หัวหน้าโครงการ), พิมพรรณ บุญยะเสนา

No Cover Image
Main Author: สุชาติ พรหมขัติแก้ว
Other Authors: พิมพรรณ บุญยะเสนา,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: แรงงานต่างด้าว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 ส761ร 2557
Copy 1
Available