การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /

ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์ ; คณะบรรณาธิการ จินตนา วีรเกียรติสุนทร และคนอื่นๆ

Main Author: สุคนธ์ สินธพานนท์
Other Authors: จินตนา วีรเกียรติสุนทร,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2558
Subjects: แผนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.4 ส748ก 2558
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This

Education, Stack

Call Number: 371.3 ส748ก 2558
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available