คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551/

ธีรวัฒน์ จัทรสมบูรณ์

Main Author: ธีรวัฒน์ จัทรสมบูรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ความรับผิดชอบของผู้ผลิต
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
ความรับผิดของผู้ผลิต –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: K579.L5 ม453ค 2557
Copy 1
Available