การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราสินค้าท้องถิ่น (Local brand) ที่จำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราสินค้าระดับประเทศ (Brand name) /

พรรณจันทร์ คงศิริรัตน์, พิราวรรณ นาคบุรี, ขวัญเรือน สืบสายอ่อน

No Cover Image
Main Author: พรรณจันทร์ คงศิริรัตน์
Other Authors: พิราวรรณ นาคบุรี, ขวัญเรือน สืบสายอ่อน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: เบเกอรี่ –– พฤติกรรมผู้บริโภค
เบเกอรี่
Online Access: ฉบับเต็ม(Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม(Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF6161.B15 พ258ก 2551
Copy 1
Available