รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่พบในจังหวัดชัยภูมิต่อแบคทีเรียที่ก่อโรค =

Effective compounds of Xenorhabdus and Photorhabdus isolates in Chaiyaphum /

อัญชลี ฐานวิสัย, อภิชาติ วิทย์ตะ, รักษิณา พลสีลา

No Cover Image
Main Author: อัญชลี ฐานวิสัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: Photorhabdus
xenorhabdus
แบคทีเรีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!