รวมบทความประวัติศาสตร์ราชวงศ์ของจีน สงคราม การเมืองระหว่างประเทศ และวัฒนธรรม =

Les articles sur I'histoire des dynasties chinoises, les guerres, la politique internationale et les cultures /

รุ่งพงษ์ ชัยนาม

Main Author: รุ่งพงษ์ ชัยนาม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2557
Subjects: ประวัติศาสตร์โลก –– รวมเรื่อง
ราชสกุล –– จีน –– รวมเรื่อง
สงคราม –– ประวัติศาสตร์ –– รวมเรื่อง
สงครามสามสิบปี, ค.ศ. 1618-1648
สงครามเจ็ดปี, ค.ศ. 1756-1763
สงครามกลางเมือง
การเมืองของโลก –– รวมเรื่อง
นาม –– ประเทศตะวันตก
วัฒนธรรม –– รวมเรื่อง
จีน –– ประวัติศาสตร์ –– รวมเรื่อง
ยุโรป –– ประวัติศาสตร์ –– ค.ศ. 1517-1648.
ยุโรป –– ประวัติศาสตร์ –– ค.ศ. 1648-1789.
สหรัฐอเมริกา –– ประวัติศาสตร์ –– สงครามกลางเมือง, –– ค.ศ. 1861- 1865
กลุ่มประเทศอาเซียน –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: D20 ร623ร 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available