การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ /

[เรียบเรียง] อรวรรณ วิชัยลักษณ์, พิสมัย พึ่งวิกรัย, ณัฐธิดา ห้าวหาญ

Main Author: อรวรรณ วิชัยลักษณ์
Other Authors: พิสมัย พึ่งวิกรัย, ณัฐธิดา ห้าวหาญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557
Series: เอกสารวิชาการ / กรมส่งเสริมการเกษตร ; ที่ 3/2557.
Subjects: กาแฟ
กาแฟ –– ประวัติ
กาแฟ –– การปลูก
กาแฟ –– พันธุ์
กาแฟ –– การขยายพันธุ์
กาแฟ –– ปุ๋ย
กาแฟ –– โรคและศัตรูพืช
กาแฟ –– การเก็บเกี่ยว
กาแฟ –– เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB269 อ373ก [2557]
Copy 1
Available