การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินอย่าง มีประสิทธิภาพ :

ศึกษากรณีขนาดการถือครองที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน /

วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์, อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์, อาทิตยา พองพรหม

No Cover Image
Main Author: วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
Other Authors: อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์,, อาทิตยา พองพรหม,, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2554
Series: ชุดโครงการศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน
Subjects: การปฏิรูปที่ดิน –– ไทย –– วิจัย
ที่ดินเพื่อการเกษตร –– ไทย –– วิจัย
การใช้ที่ดิน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD1333.T5 ว844ก 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available