สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ =

Republic of the Philippines /

สีดา สอนศรี

No Cover Image
Main Author: สีดา สอนศรี
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Series: หนังสือชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 7
Subjects: สถาบันการเมือง –– ฟิลิปปินส์
องค์กรนิติบัญญัติ –– ฟิลิปปินส์
การบริหารรัฐกิจ –– ฟิลิปปินส์
ตุลาการ –– ฟิลิปปินส์
พรรคการเมือง –– ฟิลิปปินส์
กลุ่มประเทศอาเซียน
ฟิลิปปินส์ –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1410 ส733ส 2557
Copy 1
Available