ราชอาณาจักรไทย =

Kingdom of Thailand /

ลิขิต ธีรเวคิน

No Cover Image
Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Series: หนังสือชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 10
Subjects: สถาบันการเมือง ไทย
องค์กรนิติบัญญัติ ไทย
การบริหารรัฐกิจ ไทย
ตุลาการ ไทย
พรรคการเมือง ไทย
กลุ่มประเทศอาเซียน
สมาคมอาเซียน
ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 ล413ร 2557
Copy 1
Available