รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเอง =

The opinion of students on the knowledge management system for online instruction supported by self directed learning /

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

No Cover Image
Main Author: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: การเรียนการสอนผ่านเว็บ
อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 ท477ร 2556
Copy 1
Available