จาก"น้ำยาง"สู่"ผลิตภัณฑ์ยาง" /

นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ

Other Authors: นิรันดร์ สุมาลี,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
Series: หนังสือชุดความรู้ยางพารา ม.อ. ; เล่มที่ 2
Subjects: ยางพารา
น้ำยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB291.H4 จ291 2557
Volume ล.2 Copy 1
Available