พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 /

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546
Subjects: เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า -- พ.ศ.2534
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1220 พ371 2547
Copy 1
Available