รอยทาง เจริญธรรม :

ในวโรกาส 101 ปี ชาตกาล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก /

สมปอง ดวงไสว ; มานพ ประธรรมสาร, แปล

Main Author: สมปอง ดวงไสว
Other Authors: มานพ ประธรรมสาร,, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2557
Subjects: สังฆราช, สมเด็จพระ –– ประวัติ
วรรณกรรมพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ843 ส261ร 2557
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available