วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน /

พรทิพย์ ซังธาดา

Main Author: พรทิพย์ ซังธาดา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน
วรรณกรรมท้องถิ่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เพลงพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปริศนาคำทาย -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สุภาษิตและคำพังเพย -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนวน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GR312 พ239ว 2545
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available