พลังน้ำ :

มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือ? =Water power : is it efficient? /

Jim Pipe ; อรพิน ยงวัฒนา, แปล ; สมนึก พานิชกิจ, บรรณาธิการ

Main Author: ไพป์, จิม
Other Authors: อรพิน ยงวัฒนา,, Pipe, Jim., สมนึก พานิชกิจ,
Format: JUVENILE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2557
Series: พลังงานโลก
Subjects: น้ำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Juvenile (2nd Fl.)

Call Number: ย พ981พ 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available