มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Other Authors: คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครศรีธรรมราช : ก.พลการพิมพ์, 2558
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา –– มาตรฐาน
การจัดการทรัพยากรห้องสมุด –– มาตฐาน
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด –– มาตรฐาน
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z675.U5 ม435 2558
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available