รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท /

คณะผู้วิจัย นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ, พานิชย์ ยามชื่น

No Cover Image
Main Author: นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
Other Authors: พานิชย์ ยามชื่น,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: ไลโปโปรตีน
โปรตีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QD431 น428ร 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available