ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่อความเหนื่อยล้าและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ =

The effects of symptom management program on fatigue and muscle strength in personliving with HIV/AIDS /

วีณา ศรีเบญจมาศ

No Cover Image
Main Author: วีณา ศรีเบญจมาศ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!