ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขาภิบาลอาหารที่จำหน่ายริมบาทวิถีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก =

Factors effecting food sanitation of street food vendors in Phitsanulok municipality Phitsanulok province /

อิสยาภรณ์ สุวรรณศิลป์

No Cover Image
Main Author: อิสยาภรณ์ สุวรรณศิลป์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: สุขาภิบาลอาหาร
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TX537 อ762ป 2558
Copy 1
Available