คติชนวิทยาประยุกต์ =

Applied Folklore /

สุภาวดี เจริญเศรษฐมห

Main Author: สุภาวดี เจริญเศรษฐมห
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
Subjects: คติชาวบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!