ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อข้าวที่มีตราสินค้า (Brand) ของประชากรในเขตภาคเหนือตอนล่าง /

นิศารัตน์ ธานินทร์วิวัฒน์, สนิชา เพชรแก้ว, สุมนต์ณิกาญจน บุรกิจภาชัย

No Cover Image
Main Author: นิศารัตน์ ธานินทร์วิวัฒน์
Other Authors: สนิชา เพชรแก้ว, สุมนต์ณิกาญจน บุรกิจภาชัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: พฤติกรรมผู้บริโภค
การเลือกซื้อสินค้า
ข้าว –– การตลาด
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5415.33.T5 น689ป 2552
Copy 1
Available