ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจในจังหวัดพิษณุโลก /

นุชนาถ จงสวัสดิ์, พรพรรณ เต็มชื่น, ศิริรัตน์ พลภักดี

No Cover Image
Main Author: นุชนาถ จงสวัสดิ์
Other Authors: พรพรรณ เต็มชื่น, ศิริรัตน์ พลภักดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: ความฉลาดทางอารมณ์
ภาวะผู้นำ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF576 น725ค 2548
Copy 1
Available