จิตงามเหมือนชื่อ คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร :

ชีวประวัติและผลงาน 2458 - 2526 = Her heart is as beautiful as her name : Ngarmchit Princess Prem Purachatra 1915 - 1983 /

ผู้เขียน ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, วรวุฒิ ภักดีบุรุษ ; ผู้รวบรวมข้อมูล กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล

Main Author: ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
Other Authors: รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2557
Subjects: งามจิตต์ บุรฉัตร, –– หม่อม, –– 2458-2526
งามจิตต์ บุรฉัตร, –– หม่อม, –– 2458-2526 –– ชีวประวัติ
งามจิตต์ บุรฉัตร, –– หม่อม, –– 2458-2526 –– ผลงาน
นักสังคมสงเคราะห์สตรี –– ไทย –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.6.Ng37 ศ277จ 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available