กรณีธรรมกาย :

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย [ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่] /

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

Main Author: พระธรรมปิฎก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2558
Edition: พิทพ์ครั้งที่ 28.
Subjects: วัดธรรมกาย –– ปัญหาและข้อพิพาท
นิพพาน –– ปัญหาและข้อพิพาท
อัตตา –– ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ5375 พ335ก 2558
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available