ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 6 :

สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเชียน =Bharat studies forum VI : ancient symbols in current culture : from Bharat to ASEAN /

นวรัตน์ เลขะกุล

Main Author: นวรัตน์ เลขะกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Format: BOOKS
Language:
Published: นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Subjects: การแพร่กระจายวัฒนธรรม –– อาเซียน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อินเดีย –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 65 หน้า : ภาพประกอบสี
ISBN: 9786162795893