กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย /

ผู้เรียบเรียง ภูษิตา เจนจิตต์ ; บรรณาธิการ ปาจารีย์ บุตรกินรี, พิรุณณี สุขเกษม, วิทวัส ศรีโนนยางค์

Main Author: ภูษิตา เจนจิตต์
Other Authors: ปาจารีย์ บุตรกินรี,, พิรุณณี สุขเกษม,, วิทวัส ศรีโนนยางค์,, กรมพลศึกษา. สำนักนันทนาการ. กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557
Subjects: เด็ก –– นันทนาการ
นันทนาการ –– การศึกษาและการสอน
นันทนาการ –– กิจกรรมการเรียนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GV182.9 ภ698ก 2557
Copy 1
Available