คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ /

จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์,นภวรรณ ศรีจันทรนิตย์

Main Author: จุฑาทิพย์ อุงศุสิงห์
Other Authors: นภวรรณ ศรีจันทรนิตย์, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การจัดเก็บเอกสาร
เอกสารราชการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5736 จ623ค 2558
Copy 1
Available