การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ :

รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ /

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

Other Authors: กระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 ก442 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available