ท้องไม่พร้อม แนวทางการปรึกษาทางเลือก :

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ /

สินีพร มฤคพิทักษ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ ; รัชดา ธราภาค, บรรณาธิการ

Main Author: สินีพร มฤคพิทักษ์
Other Authors: พงศธร สโรจธนาวุฒิ, รัชดา ธราภาค,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2558
Subjects: สูติศาสตร์
ครรภ์ในวัยรุ่น –– การให้คำปรึกษา
จิตวิทยาการปรึกษา
สตรีมีครรภ์
สตรี –– สุขภาพและอนามัย
ความรู้ทั่วไป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RG525 ส727ท 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available