การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล /

ปธาน สุวรรณมงคล

Main Author: ปธาน สุวรรณมงคล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: ธรรมาภิบาล -- การบริหาร
การบริหารจัดการที่ดี
ธรรมรัฐ
ธรรมรัฐ -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JS7401.A3 ป159ก 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This