เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 :

รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนา /

พอพันธ์ อุยยานนท์

Main Author: พอพันธ์ อุยยานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 พระราชกรณียกิจ
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7.
ไทย ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 พ488ศ 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available