การประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553-2557) =

Evaluation of the first national policy and strategy on reporoductive health (2010-2014) /

กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์

Main Author: กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
Other Authors: สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
Subjects: ภาวะเจริญพันธุ์ -- แง่สุขภาพและอนามัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HB1054.55.A3 ก488ก 2557
Copy 1
Available