การจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง /

ปัทมา พัฒน์พงษ์ ; บรรณาธิการ อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา

Main Author: ปัทมา พัฒน์พงษ์
Other Authors: อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา,, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
Series: ชาติพันธุ์ : กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
Subjects: ภาษาศาสตร์ -- เอกสารสนเทศ -- วิจัย
โซ่ง -- เอกสารสนเทศ -- วิจัย
การจัดเก็บเอกสาร -- วิจัย
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P128.D63 ป533ก 2556
Copy 1
Available